Termeni și condiții

Acest site a fost creat de către Mercatrom Alimentación SL, avînd caracter de informare și pentru uz personal gratuit de către utilizator. Accesul la și utilizarea conținutului web sunt responsabilitatea unică și exclusivă a utilizatorului și implică cunoașterea și acceptarea de către acesta din urmă a următorii termeni:

PROPRIETATE

Cosmeticabcn.es este un domeniu de internet detinut de Mercatrom Alimentación SL C / Provence Nr 42, 08029 Barcelona, NIF B63908065.

Portalul respecta cerintele de informare generală și de servicii pentru cetățeni, în condițiile stabilite la articolul 4 din Decretul Real 208/1996 din 9 februarie, care reglementeaza serviciile informative și adresate cetățenilor, avand caracter doar informativ, și în nici un caz nu produce efecte juridice derivate.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Intregul conținut al portalului, text, grafică, imagini, design si drepturile de proprietate intelectuală, care ar putea corespunde acestui conținut, precum și toate mărcile comerciale, denumirile comerciale sau alte semne distinctive sunt deținute de Mercatrom Alimentación SL sau de proprietarii de drept, toate drepturile asupra acestora fiind rezervate.

Orice act de reproducere totală sau parțială a conținutului, sub orice formă sau mediu (mecanic, electronic, de reproducere sau de altă natură), precum și orice act de distribuție, comunicare sau de distribuție publică, fără permisiunea prealabilă în scris, sunt interzise de la Mercatrom Alimentación SL sau a proprietarilor de drept.

În conformitate cu articolele 8 și 32,1, al doilea paragraf, din Legea Drepturilor de Proprietate Intelectuala, este interzisă în mod expres reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv prin orice mijloace de punere la dispoziție integrala sau partiala a conținutului acest portal web în scopuri comerciale, sub orice formă sau prin orice mijloace tehnice, fără acordul Mercatrom Alimentación SL

ACCESUL LA CONTINUT

Accesul la conținutul site-ului Mercatrom Alimentación SL și utilizarea informațiilor pe care le conține, sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Mercatrom Alimentación SL nu va fi responsabil pentru orice consecinta sau daune care pot rezulta din utilizarea acestui site sau din conținutul său, inclusiv daunele de calculator și introducerea de virusi, cu excepția oricăror acțiuni care rezultă din aplicarea dispozițiilor legale la care este supusă exercitarea strictă a competențelor sale.

Mercatrom Alimentación SL nu poate garanta că nu există erori în conținutul paginilor lor. In caz ca exista vreuna, Mercatrom Alimentación SL va întreprinde acțiuni specifice pentru a preveni erorile și a le corecta și actualiza cât mai curând posibil.

Informațiile difuzate prin intermediul acest mediu este doar pentru informare, Mercatrom Alimentación SL rezervandu-si dreptul de a elimina sau de a suspenda publicarea, în tot sau în parte, și de a schimba structura și conținutul site-ului fără notificare, inclusiv limitarea sau refuzul accesului la astfel de informații. Scopul este de a menține calitatea și actualizarea acestor informații și de a evita și minimiza eventualele erori cauzate de defecțiuni tehnice. Cu toate acestea, Mercatrom Alimentación SL nu garanteaza ca acest serviciu nu poate fi întrerupt sau afectat de astfel de erori.

UTILIZAREA PORTALULUI

Responsabilitatea pentru utilizarea site-ului revine utilizatorului. Dacă este necesara înregistrarea pentru a accesa anumit un anumit conținut de pe site, utilizatorul este responsabil pentru furnizarea de informații și de date legitime și veridice. În acest proces, utilizatorul va avea o parola care va trebui să fie utilizata cu diligentă și confidențialitate.

Utilizatorul este de acord să utilizeze în mod adecvat conținutul și serviciile asa cum au fost exprimate, si nu le pot folosi la: sa se angajeze în actiuni ilicite, ilegale sau fara bună-credință și impotriva ordinii publice; a difuza conținut sau propagandă rasista, xenofoba, pornografica, ilegala, de terorism sau împotriva drepturilor omului; provocând daune la sistemele fizice și logice ale Mercatrom Alimentación SL, ale furnizorilor săi sau părților terțe; introducerea sau răspândirea virușilor de calculator sau orice alt hardware sau software capabile de a provoca daunele mai sus; și / sau încercarea de a accesa și, dacă este cazul, a folosi conturile de e-mail ale altor utilizatori și a modifica sau manipula mesajele lor.

Mercatrom Alimentación SL își rezervă dreptul de a elimina orice comentariu și contribuție care încalcă respectul pentru demnitatea umană, care sunt discriminatorii, xenofobe, rasiste, pornografice, care sunt impotriva minorilor, a siguranței publice sau care, în opinia sa, nu sunt potrivite pentru publicare.

În orice caz, Mercatrom Alimentación SL nu va fi responsabil pentru opiniile exprimate de către utilizatori prin intermediul forumurilor sau altor instrumente de socilizare, care ar putea fi dezvoltate.

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Mercatrom Alimentación SL interzice în mod expres efectuarea de „framings” sau utilizarea de către terți a oricăror alte mecanisme care modifică proiectarea, configurarea sau conținutul Portalului original.

Conform Legii 15/1999, din 13 decembrie, Protecția datelor cu caracter personal, Mercatrom Alimentación SL se angajează să îndeplinească obligația de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal care pot fi solicitate prin serviciile acestui site, precum și obligația de a le păstra confidențialitatea. În acest scop, se iau măsurile necesare pentru a preveni falsificarea, pierderea, sau accesul neautorizat. În orice moment utilizatorul poate exercita drepturile de acces, rectificare, anulare sau opoziție, la cerere, prin orice mijloace de comunicare catre Mercatrom Alimentación SL

Reproducerea totală sau parțială a conținutului site-ului este interzisa fara a cita sursa sau fara a solicita autorizatie.